An article about a medical malpractice expert No Further a Mystery

היקף פיצויים מאיזה שלב קובעים את היקף הפיצויים? האם ניתן לקבוע עוד לפני תחילת הדיונים בבית המשפט?  >>

ידע מקצועי מורחב בכל הנוגע לניהול תיקי רשלנות רפואית - הקפידו לבחור במשרד עריכת דין המתמחה במגוון רחב של סוגיות משפטיות בכל הנוגע לתחום הרשלנות הרפואית, לרבות, רשלנות רפואית בתחום ההיריון והלידה, רשלנות רפואית בתחום הרפואה הפלסטית, רשלנות רפואית בתחום רפואת השיניים, רשלנות רפואית בניתוח, רשלנות רפואית בכל הנוגע לאבחון מחלות קשות ועוד. 

במדינה מתוקנת, הקשר בין ה"מומחים" האלו לחברות הביטוח הנתבעות אינו קיים. בישראל, מצער לגלות כי במקרים רבים נטיית לבם של המומחים ידועה מראש, והמפסידים הם כמובן המבוטחים

פסיכיאטר יכול להעיד על כך שהמנוח סבל ממחלת נפש. אבל איש מהם לא יוכל לקבוע מה באמת גרם למוות. האם המנוח התאבד, נדחף, או נפל בתאונה?

לחץ כאן לכתיבת שאלה חדשה

 מחלות מקצוע 

השופט לענייני משפחה שמואל בוקובסקי אימץ את כל המלצות הפסיכיאטר איתן חבר ללא סייג מבלי שראה את האישה ובדק אם היא מבינה דבר ע"פ המתחייב בחוק, ובכך למעשה נישל אותה מרכושה וגופה והביא לחורבן חייה.

בסוגיה זו דן בית המשפט העליון לאחרונה והחליט, שהמומחה רשאי לסרב להקלטת מהלך הבדיקה. נקודת המוצא של השופטים הייתה שעצם ההקלטה אינה מהווה עבירה פלילית. לכן אם תקליט את מהלך הבדיקה אצל המומחה ואחר כך יתברר כי המומחה לא דובר אמת בבית המשפט, לא תוכל אמנם להגיש את ההקלטה בתביעת הפיצויים, אולם תוכל להגיש נגד המומחה תלונה במשטרה על עדות שקר.

חזרה לראש העמוד  

נפסק, כי היה על רופאי הנתבעת לצפות אפשרות של פגיעה מוחית קשה בתובעת, במידה שלאור מצבה הרפואי לא תקבל את הטיפול הנדרש, לא תעשה אבחנה מידית והתובעת לא תקבל טיפול רפואי ראוי באופן מידי.  >>

האדם יכול וצריך להתגבר על יצריו הרעים. הבל עורר את קנאתו של קין, אבל עוד לפני שקין מסתבך ברצח אחיו מנסה ה' ללמדו שהוא יכול לשלוט במצב. במקרים של איתי בן דרור וארז אפרתי, שניהם לא שלטו more info במצב.

תאומים נפטרו לאחר לידתם בשל רשלנות בסקירת המערכות ליולדת ארע דימום רב במהלך סקירת המערכות בטירמסטר השלישי בהריון עם תאומים.

רשלנות רפואית היא התנהלות לקויה של מי מן הצוות הרפואי המטפל, אשר בעטיה נגרמו למטופל סבל, כאב ונזק מיותרים. לא מדובר במקרים בהם הטיפול לא עבד מסיבות שאינן תלויות בצוות, או במקרים בהם הרופא המטפל הפעיל שיקול דעת שלא הוכיח את עצמו. הרופאים והצוות הרפואי הם בני אדם, ולעיתים נדרשים לבצע החלטות מהירות בזמן אמת, בנוסף, פעמים רבות הפתרון לבעיה רפואית אינו חד משמעי, ושיקול הדעת האנושי הוא חלק ממרכיבי הטיפול.

אין בנתון כמותי זה כדי להעיד על כך שדעתי המקצועית מוטה מראש לטובת חברות הביטוח. הרי לא הן משלמות את שכרי אלא חברת מדיטון.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *